Công ty Đông Anh (thuộc EVN) chế tạo thành công máy biến áp 220kV và 500kV đạt chuẩn quốc tế

Tin mới

01/12/2012 20:12

 

T.Kim