Công ty đóng tàu Hạ Long giao tàu hàng 53.000 tấn cho cty MUHR Maritime Pte (Anh)

Tin mới

30/01/2013 18:40

M.Nhung