Cuba bổ nhiệm ông Salvador Pardo Cruz làm Bộ trưởng Công nghiệp mới

Tin mới

30/11/2012 16:28

 

Phong Linh