Cuba chỉ trích Mỹ phá hoại trước bầu cử tổng thống

Tin mới

03/11/2012 07:45

B.T.H