Cựu Bộ trưởng Banri Kaieda trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản

Tin mới

25/12/2012 15:20

 

T.Nguyên