Cựu vương Campuchia Sihanouk qua đời do bệnh tim tại Bắc Kinh - Trung Quốc, thọ 90 tuổi

Tin mới

15/10/2012 07:20

Phong Linh