Đà Lạt: Chế biến hơn 170 m3 phân hữu cơ từ rác hồ từ tháng 6 đến nay

Tin mới

08/12/2012 11:59

T.Tiên