Đà Lạt: Năng suất cà phê giảm 40%, giá cà phê Arabica còn 8.000 - 8.500 đồng/kg

Tin mới

23/11/2012 16:21

 
Phong Linh