Đà Lạt: Nhiều loại rau giảm giá từ 40 – 70% so với tháng trước, nhà vườn lỗ nặng

Tin mới

14/11/2012 10:26

T.Tiên