Đà Nẵng cử 98 cán bộ sang Singapore học kinh nghiệm quy hoạch và quản lý đô thị

Tin mới

23/11/2012 14:37

T.Tiên