Đà Nẵng: Dân đốt thực bì khu vực Khánh Sơn, quận Liên Chiểu gây cháy 3ha rừng

Tin mới

08/08/2012 16:59

T.Tiên