Đà Nẵng: Gần 6.000 hộ thoát nghèo trong năm 2012, đạt 121% chỉ tiêu

Tin mới

23/11/2012 04:00

 

M.Nhung