Đà Nẵng: Lần đầu tiên triển lãm bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa quy mô lớn ngày 20-1

Tin mới

20/01/2013 12:19

Hoàng Dũng