Đà Nẵng: Một người đàn ông 60 tuổi chết đuối khi tắm ở biển Phạm Văn Đồng

Tin mới

05/11/2012 12:25

T.Kim