Đà Nẵng: Ngày 19-1, hợp long cầu Trần Thị Lý, bắc qua sông Hàn

Tin mới

19/01/2013 16:56

T.Kim