Đà Nẵng: Tổng kinh phí để thực hiện đề án giảm nghèo (2013 – 2017) là 1.001 tỉ đồng

Tin mới

13/01/2013 10:39

M.Nhung