Đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi hội đàm với Ngoại trưởng Syria tại Damascus về lệnh ngừng bắn

Tin mới

20/10/2012 16:40

Đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi đang hội đàm với Ngoại trưởng Syria tại Damascus về lệnh ngừng bắn

B.T.H