Đại tá Trần Ngọc Khánh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Chủ Nhật, 08:23  01/05/2011

T.Tiên
Thích
[Quay lại]