Đắk Lắk: Hỗ trợ chuyển 4.500 ha lúa đông xuân sang các loại cây ngắn ngày để tránh hạn

Tin mới

22/12/2012 09:59

B.T.H