Đắk Lắk: Hơn 6.000 ha cây trồng vụ hè thu bị mất trắng do khô hạn

Tin mới

12/08/2012 21:09

T.Tiên