Đắk Lắk: Mới có 18% trang trại được cấp giấy chứng nhận

Tin mới

22/11/2012 15:21

 

T.Tiên