Đắk Lắk: Tiêu hủy hơn 8.500 con gà, vịt bị cúm H5N1 tại huyện Krông Bông

Tin mới

07/12/2012 09:58

T.Tiên