Đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ngày 27-9 tại Trung Quốc

Tin mới

28/09/2012 01:30

M.Nhung