Đan Mạch: Cảnh sát sơ tán ga trung tâm Copenhagen sau khi có hành khách bỏ lại gói hàng lạ

Tin mới

12/12/2012 21:59

B.T.H