Đạn pháo bắn từ Syria rơi trúng một chốt an ninh bỏ hoang của Lebanon

Tin mới

09/10/2012 08:15

Phong Linh