Đang khảo sát phương án cấp điện cho Lý Sơn (Quảng Ngãi) bằng cáp ngầm xuyên biển

Tin mới

21/11/2012 22:20

V.Mịnh