Đánh bom nhằm vào binh sĩ phía tây nam Pakistan, 11 người thiệt mạng

Tin mới

10/01/2013 19:31

Linh San