Đánh bom vào căn cứ của NATO và quân đội Afghanistan, 25 binh sĩ bị thương

Tin mới

17/10/2012 16:26Phong Linh