Đấu giá ảnh chụp tảng băng làm chìm tàu Titanic vào tháng 12, giá từ 8.000-10.0000 USD

Tin mới

01/12/2012 06:31

M.Nhung