Đến tháng 10 có 96 phụ nữ, trẻ em huyện Sapa (Lào Cai) đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân

Tin mới

07/11/2012 09:58

T.Tiên