Đến thời điểm này, Phú Quốc (Kiên Giang) đã hết phòng nghỉ cho Tết dương lịch 2013

Tin mới

24/12/2012 04:29

M.Nhung