Điện Biên: Hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ diễn tập phòng, chống bạo loạn, khủng bố ngày 20-10

Tin mới

20/10/2012 16:59

B.T.H