Do không khí lạnh, miền Bắc giảm 5-7 độ C, Bắc Biển Đông có gió giật cấp 8

Tin mới

12/11/2012 08:04

Phong Linh