Đoàn bác sĩ Việt Nam sang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.600 người dân Lào 26-31/8

Tin mới

01/09/2012 15:40

B.T.H