Động đất 4,6 độ Richter tại Bắc Trà My (Quảng Nam) lúc 20h41 ngày 22-10

Tin mới

23/10/2012 00:00

M.Nhung