Động đất 5,8 độ Richter tại Afghanistan và 5,5 độ Richter tại Nhật Bản ngày 29-12

Tin mới

30/12/2012 10:20

M.Nhung