Động đất 6,2 độ Richter ngoài khơi Miyako, đông bắc Nhật Bản, ngày 2-10

Tin mới

02/10/2012 09:20

M.Nhung