Động đất 6,3 độ Richter làm rung chuyển bờ biển phía đông Indonesia ngày 8-10

Tin mới

09/10/2012 04:30

M.Nhung