Động đất 6,3 độ Richter ở giáp ranh Tân Cương - Tây Tạng (Trung Quốc) ngày 12-8

Tin mới

13/08/2012 02:26

M.Nhung