Động đất 7,4 độ richter ở ngoài khơi Guatemala; 39 người chết, 155 người bị thương

Tin mới

08/11/2012 07:18

Phong Linh