Động đất mạnh 7, 7 richter và 5,3 richter lần lượt xảy ra tại Canada và Philippines

Tin mới

28/10/2012 15:34

T.Tiên