Đồng Tháp: Cháy một nhà dân ở xã Phương Thịnh- Cao Lãnh, thiệt hại 100 triệu đồng

Tin mới

06/08/2012 17:32

 

T.Tiên