Đông Timor: Ông Xanana Gusmao nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ 2 ngày 8-8

Tin mới

09/08/2012 04:30

M.Nhung