Dow Chemical dự kiến đóng cửa 20 nhà máy, sa thải 2.400 lao động

Tin mới

25/10/2012 07:04


Phong Linh