Du thuyền Diamond Princess đưa gần 4.000 khách nước ngoài đến Nha Trang ngày 19-10

Tin mới

19/10/2012 18:50

K.Nam