Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng 28 tỉ USD, từ mức 499 tỉ USD lên 527 tỉ USD

Tin mới

21/11/2012 19:03

B.T.H