Đức tuyên bố bất đồng với Israel về kế hoạch xây mới 3.000 nhà tái định cư ở Bờ Tây ngày 6-12

Tin mới

07/12/2012 03:30

M.Nhung