EU cấm mọi giao dịch giữa ngân hàng của EU và Iran, kể cả vì lý do nhân đạo, ngày 15-10

Tin mới

16/10/2012 05:30

M.Nhung