EU nhất trí sẽ làm việc với Nga để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria ngày 8-9

Tin mới

09/09/2012 09:59

M.Nhung