EVN: 11 tháng qua, sản lượng điện đạt 96,4 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ

Tin mới

04/12/2012 19:44

T.Kim